Referat 22. marts 2017

1. Valg af dirigent. På bestyrelsens forslag valgtes Knud Nielsen som dirigent. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gav han ordet til formanden for bestyrelsens beretningen for det foregående år. 2. Bestyrelsens beretning. Se venligst vedhæftede beretning der blev godkendt. 3. Forlæggelse af de reviderede regnskaber. Kassereren…

Fortsæt læsning